Updates to Zigbee, Z-Wave work toward smarter protocols – asmag.com

When it comes to smart homes and wireless standards, Zigbee and Z-Wave are two of the most widely used in the market. Both have benefits over more common wireless standards like Bluetooth and Wi-Fi, and each have their own unique benefits when compared to each other.

Updates in the Zigbee and Z-Wave standards are aiming to make adoption of smart home device easier and more seamless.

This is both good and bad news. Good, that there, in the end, might be a common standard. Bad, that it’s still far in the future. Also good that the market has started realizing this and put requirements on compatibility.

If you already today want to benefit from both eco-systems, Yggio provides seamless integration.

BIoT Building Internet of Things integration – asmag.com

Security systems, building automation systems, energy control, and lighting systems have all advanced rapidly in recent years. However, despite claims of these disparate systems being integrated to work seamlessly with each other, there has not been much progress due to lack of a common communication standard, says Memoori.

We say: If we are to wait for a common communication standard that is adopted by all vendors we will have to wait for quite some time. We cannot foresee the merge or replacement of e.g. Z-Wave, Zigbee, LoRa, WiFi, Bluetooth, etc, since they all have their different strengths and use cases.

The solution is in-stead integration of all these standards into a common API and data model. Adding an abstraction layer between the services and applications on top and the underlying technologies installed in the building. Very much like how modern computers can work with any printer manufacturer. The application can print without knowing how the printer works.

This is the purpose and strength of our IoT integration platform Yggio for Smart Buildings and Cities.

Digital koll på kontoret

En intressant blogpost från Vasakronan:

– Med den nya teknologin går det att knyta ihop information och data från många olika system. Det blir enklare att analysera, förstå och visualisera. Till exempel hur mycket energi man gör av med på ett våningsplan, hur mycket koldioxid som släppts ut eller hur mycket avfall som sorteras, säger Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, på Fastighetsägarna Sverige.

Den nya tekniken skapar också möjlighet att ta fram en mängd nya digitala tjänster.

– Jämför fastigheten med mobilen. Från början gjorde du det grundläggande, det vill säga ringde. Sedan kom den smarta telefonen med utvecklade plattformar och appar som innebar en mängd funktioner som förenklade vår tillvaro, säger Christoffer Börjesson och fortsätter:

– Om den traditionella fastigheten motsvarade den gamla mobilen, går vi nu mot en smart fastighet där nya system, applikationer och tjänster kan adderas. Det kan exempelvis handla om att boka och låsa upp rum, styra inpassering och få bättre koll på vilka som ska ha tillträde till lokalen.


Men allt detta kräver att gamla som nya system i fastigheten kan kopplas ihop, dvs någon form av integration av både dataflöden och styr- och regler. Att byta ut gammal teknik blir både kostsamt och inneffektivt, och att bara ansluta nya system till den smarta byggnaden ger begränsade möjligheter. Med Sensatives öppna integrationsplattform Yggio kan hela fastigheten kopplas ihop, både inom fastigheten och mellan fastigheter, vilket leder till risk- och kostnadsminimering i digitaliseringsarbetet.

8 ways smart tech is transforming commercial buildings

Smart technologies are introduced in many ways into buildings and the real estate business. This article highlights quite a few interesting projects.

However, on what technology and suppliers should you bet your money? How do you take the first steps with minimum risk?

Buildings are already technology-rich, with control systems for power, heating, ventilation, security, and so on. Most often these systems are completely separated from each other with locked in silos of data. The trick is to take all the data and re-utilize it in new ways to gain optimization and financial advantages.

Sensatives Yggio platform integrates all these vertical silos into a new horizontal platform, opening up all data, both historical and live real time. No need to invest in new hardware or control systems. One common API to the building and all it’s legacy systems, minimizing the risk of “going smart”.