Sensative logo.BRG
IoT USE CASES

Smart Building

Filtered search

search in Smart Building:

Webinar June 14th about office optimization. Listen in as we present our proven pre-packaged IoT solution for office space utilization. It is about knowing, in real-time.
Security technology become integrated IoT solutions with the help of Sensative's Yggio
The Smart Building Industry needs to establish Open & Universal Standards for Connectivity between Devices or Data Translation layer between all Systems. This layer is already available; Sensative Yggio.
Öppna plattformar för fastighetsautomation kan bidra till en jämställd marknad för hållbara systeminnovationer, smart styrning samt lägre och mer flexibel energianvändning i fastigheter. Ett Vinnova-finansierat samarbetsprojekt koordinaerat av RISE, med 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer (inkl Sensative) och tjänsteutvecklare tar klivet mot öppna plattformar och datamodeller inom fastighetsautomation.
Sensativ's Yggio is the solution for IoT's interoperability problem until there is ONE world standard for all IoT (that will never happen!)
IoT is a multi-technology challenge and MQTT solves many problems, but not all.
Vi leverar all IoT-data för Castellum, i samarbete med bland annat vår partner Combitech som i sin tur gör bra saker för Castellum i form av datalake och AI. Läs mer om detta i Combitechs artikel.
Building Management Systems will be integrated into a Smart Building enabled by the Yggio Digitalization infrastructure Management System - DiMS
Predictive maintenance requires integration. IoT Analytics calls it "Intelligent data mesh". We call it Yggio - Digitalization Infrastructure Management System (DiMS).
Yggio - the leading Digitalization Infrastructure Management System (DiMS), turning siloed solutions into an integrated Smart Building software stack
highly interesting since Sensative offers THE MOST CAPABLE open IoT integration platform on the market, Yggio

Digitalization Infrastructure Management System (DiMS)

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community