Öppna plattformar ska öka innovationsförmågan och höja konkurrenskraften inom fastighetsautomation | RISE

Öppna plattformar ska öka innovationsförmågan och höja konkurrenskraften inom fastighetsautomation | RISE

Öppna plattformar för fastighetsautomation kan bidra till en jämställd marknad för hållbara systeminnovationer, smart styrning samt lägre och mer flexibel energianvändning i fastigheter. Ett samarbetsprojekt med 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer och tjänsteutvecklare tar klivet mot öppna plattformar och datamodeller inom fastighetsautomation.

Ytterligare ett spännande projekt som koordineras av RISE (Research Institutes of Sweden) med stöd från Vinnova, med Sensative och ett antal andra projektdeltagare.

Projektdeltagarnas vision är att öppna plattformar för fastighetsautomation ska bidra till en jämställd marknad för hållbara systeminnovationer, smart styrning, lägre energianvändning och mer flexibilitet i energianvändningen i fastigheter. Projektet ska möjliggöra nya typer av digitala tjänster som kan användas i många olika miljöer. Avsikten är att möjliggöra installation av
datadrivna tjänster i fastigheter lika enkelt som man installerar en mobilapp på telefonen – och sättet att komma dit är via öppna och ”standardiserade” plattformar och datamodeller.

Samhället står inför utmaningen att minska resursanvändningen kopplad till våra fastigheter. Bebyggelsen utgör ca 40 % av energianvändningen i Sverige och Europa. Det finns potential att reducera byggnaders energianvändning med ca 30 % enbart genom driftsoptimering. Vidare, för att nå klimatmålen krävs också en omställning till förnyelsebar energi och energieffektiva systemlösningar. Samtidigt sker en elektrifiering av industri och fordonsflotta. Med ökad andel förnybar energi i kombination med elbilsladdning hemma och på jobbet så kommer behovet av flexibilitetstjänster i bostads- och lokalsektorn att öka dramatiskt, vilket skapar ökad efterfrågan på energitjänster i fastighetssektorn.
Fastighetsbranschen behöver utvecklas och ställa om till energi- och kostnadseffektiv driftsoptimering i samklang med de allt större möjligheterna med prissänkta sensorer och allt snabbare datahantering.

Visitor survey

Visitor survey

How can we get better?

Please tell us a bit about yourself and why you visit so we can provide you with better information in the future.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community