where to buy sensative products.2

Buzz

Interesting internet finds

search buzz

655c6941b5c57be8ff28ee52 PeterBårmann

Här startar arbetet med en europeisk trafikdataplattform

Digital Cities & Citizens – Sedan sommaren 2023 pågår det stora Horizonprojektet Elaborator där 38 partners från hela Europa arbetar tillsammans för att utforma inkluderande, säker, prisvärd och hållbar mobilitet i städer. I arbetet deltar Lund som en av tolv städer, och lundabolaget Sensatives IoT-plattform Yggio blir huvudplattform för att hantera städernas trafikdata. Sensatives Peter Bårmann har en central roll i projektet: han är med i den grupp som ska se till att städernas data samlas in, transformeras till ett bestämt format, lagras, samt tillgängliggörs i en gemensam plattform, så att städerna har möjlighet att dela data och erfarenheter.

Source: Här startar arbetet med en europeisk trafikdataplattform

The Horizon project Elaborator, launched in the summer of 2023, aims to design inclusive, safe, affordable, and sustainable mobility in European cities. The project has 38 European partners working together to achieve this objective. Lund is one of the twelve cities participating in the project. Sensative, a company based in Lund, is playing a crucial role through its IoT platform Yggio. Yggio has been chosen as the primary platform for managing the traffic data of the cities. Peter Bårmann, a member of Sensative, is part of the team responsible for collecting, transforming, storing, and sharing the data and experiences of the cities in a common platform.

(article in Swedish)

Sensative photo 750x400

Smart cities and buildings help mitigate the climate challenge – Beijer Electronics

Smart cities connect buildings, properties, users, and infrastructure to become sustainable, user-friendly environments. Smart buildings need to be flexible and adapt as requirements are constantly changing. Property technology and digital solutions must work seamlessly together to make properties both comfortable and sustainable.

In this article, we present an overview of the collaboration between Sensative and Beijer Electronics and our collaborative solutions for smart cities and buildings.

Source: Smart cities and buildings help mitigate the climate challenge – Beijer Electronics

overarching connectivity smart cities Adobe 1 rt

Smart Cities World – Internet of Things – Vendor lock-in and lack of interoperability still holding smart cities back

ABI Research analysis found that smart city standards are key to unlocking the full potential but the standards ecosystem is still a diverse network and can be confusing.

Talking about it is one thing, actually doing something about it is another. Meet Sensative Yggio Digitalization infrastructure Management System – the open standards-based bridge between any technology – IoT, IT, or OT – and vendor in the IoT and Smart City space.

cb12260fa79e4c72bfdd5f675c2d257a

Armaturer med integrerad styrning ska skapa trygghet

Smart belysning kan spara energi utan att ge avkall på tryggheten. Det menar Victor Ivarsson, belysningsexpert på Ateljé Lyktan och ansvarig för projektet med smarta armaturer i Veberöd.

Lyktstolpar som tänds upp för en trafikant eller gående när behovet finns och sedan släcks är mer än bara en framtidsvision. I Veberöd pågår ett test där man med smarta armaturer på lyktstolpar ska kunna minska elförbrukning och samtidigt öka säkerheten för invånarna i byn.

Säkerheten måste vara prioriterad så att inte obehöriga kan hacka sig in i systemet.

Den energibesparande effekten beräknas bli 45–75 procent. Investeringskostnaden för tekniken ska kunna räknas hem inom tre år.

Läs mer om ett spännande samarbetsprojekt där Sensative bidrar med Yggio DiMS.

interoperability

Smart Buildings Industry Must Solve Its Own Complexity with Standards

We need to establish open and universal standards for connectivity between all devices, or some kind of data translation layer between all systems and devices. We need a system that would allow anyone to buy almost any product and have it work with their building system —a building could then embrace its uniqueness by creating a collection of smart tech to suit its individual needs. Only then can we begin to reach for the potential of smart buildings; when each building is free to use whatever combination of tech they see fit, when costs reduce to a rate that suits most buildings, and when design and setup time is vastly reduced.

We couldn’t agree more. This layer is already available on the market; Sensative’s Yggio Digitalization infrastructure Management System.

Jonkoping a sensative customer.hero

Standarder förenklar kommuners satsningar på IoT – IoT Sverige

IoT Sverige driver på för användningen av internationella standarder och en gemensam IoT-vokabulär.

Source: Standarder förenklar kommuners satsningar på IoT – IoT Sverige

Standarder är oerhört viktigt för utveckling av den smarta staden, och alla andra “smarta industrier” för den delen med. Standarderna gör att du blir mindre beroende av leverantörer och olika teknikval, att du dessutom kan dela tjänster och utveckling med andra städer. Inte bara dela goda idéer utan faktiskt spara stora pengar på att dela tjänster med varandra.

middleware

Middleware Needs Standardization to Hold Smart Buildings Together | Propmodo

In the physical world, hundreds of sensors are collecting data throughout every floor of smart buildings. In the digital world, building engineers and AI-power intelligence are analyzing and leveraging that data to produce actionable optimization. Bridging the gap between those two processes is proving to be one of the biggest challenges for smart buildings. The way that it is done is through a connective piece of software called middleware. In order to make sure the never-ending flow of data can get where it needs to go, middleware standardization is needed.

Sensative’s Yggio is the solution for this problem until there is ONE global standard for all IoT (that will never happen!)

mqtt

MQTT & the Horizontal Approach to Managing Smart Buildings

MQTT is increasingly being described as a more modern & cloud-centric method of integration than BACnet & could become a main IoT protocols

Sensative’s analysis:

Very good article, but unfortunately it is over-simplified. MQTT is one enabler, but it cannot be used as a generic mechanism in IoT. There are simply too many standards and too little bandwidth to run MQTT everywhere.

IoT is about LoRaWAN, Narrow-Band IoT, Z-wave, SigFox, ZigBee, BLE, and hundreds more. It’s about mesh networks. It’s about reusing existing investments in BACnet, Modbus, CAN, Wireless M-bus, etc.

Horizontal architecture is the only way forward, and MQTT is an important enabler for this. But, it does not solve all the challenges.

rxjdw66e9yhdjey4yiah

Kraftringens sensorer hjälper invånarna i staden

Ett trådlöst nätverk med sensorer som kan berätta var det finns lediga parkeringsplatser eller soptunnor som behöver tömmas är på plats i Eslöv. Med hjälp av sensorteknik kan kommunerna få bättre underlag för allt från trafikplanering till underhållsarbete, samtidigt som det ökar tryggheten för invånarna.

Sensatives samarbete med Kraftringen och Eslövs Kommun uppmärksammas i Dagensnäringsliv #smartcity #smartastäder #IoT

IoT cybersecurity

IoT News – How Zero-Trust Should be Expanded to Include your Embedded Devices/IoT – IoT Business News

Earlier this year, Ubiquiti, a Silicon Valley-based IoT device maker, disclosed that it had been hacked. Customer account credentials were exposed, which allowed hackers to gain full access to all application logs, databases, user database credentials, and information required to forge single sign-on (SSO) cookies. This level of access would allow the attackers to remotely authenticate to countless Ubiquiti cloud-based devices, putting customers’ devices, such as routers, network video recorders, and security cameras, deployed in corporations and homes around the world at risk.

At Sensative we fully agree that ZeroTrust is the only way forward for IoT. But, this is way more difficult than for “normal IT”. IoT is not one network technology, it is often not even IP-based. So, the common solutions for ZeroTrust IT are not applicable to IoT mixed environments.

We are not only talking about it. We have solutions for ZeroTrust in IoT.

Our Yggio platform for any IoT technology is designed for ZeroTrust. But, many technologies are not designed for security; it is often something that is just added as a (shaky) feature on top. This is especially true if you consider a mixed environment with handover between different technologies and protocols.

Data and actions must be protected end-to-end, from device to user, disregarding communication technologies, standards, and protocols. And, it must work on very small and highly constrained devices. This is why Sensative is one of the participants in the EU financed Critisec project, among other initiatives.

It is not enough if we support ZeroTrust in our products. We understand that our customers will have a mix of suppliers, so we must enable them to choose freely but still secure their operations.

building systems

What Will Replace Building Management Systems?

Heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) systems are dominated by a small group of large corporations (Carrier, Goodman, Rheem, Trane, York, Lennox, and Nordyne) who collectively control over 90 percent of the U.S. market. These companies use the same generic terms to describe their operating systems, building management system (BMS) or alternatively building automation system (BAS). While these systems can be good at energy optimization and comfort control, HVAC accounts for just 40 percent of a standard commercial building’s total energy use, leaving a big gap to fill.

But the important thing is that it changes the focus of the building system to the entire building in a way that does not revolve around just heating and cooling. This shift is made possible by two shifts in technology.

At Sensative, we call it Digitalization infrastructure Management System – DiMS, and our Yggio DiMS is not only limited to Buildings. It enables Smart Buildings, Cities, Homes, Agriculture, Ships, to list a few…

Predictive maintenance market niche topic to killer application in 10 years min

Predictive Maintenance Market: From Niche Topic to High ROI Application

Predictive maintenance has clearly evolved from the rather static condition-monitoring approach. It has become a viable IoT application that is delivering overwhelmingly positive ROI. Several technological developments have contributed to the rapid market expansion—notably, a simplified process of connecting IoT assets, major advancements in cloud services, and improvements in the accessibility of machine learning (ML)/data science frameworks.

Sensative provides the integration part in this digitalization journey. IoT Analytics call it “Intelligent data mesh” in the graph above. We call it Yggio – Digitalization Infrastructure Management System (DiMS).

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community