Sensative logo.BRG
IoT USE CASES

Smarta fastigheter med AI

Smarta fastigheter med AI

Castellum drar nytta av AI-teknik och maskininlärning. I samarbete med Combitech bygger de en lösning för att effektivisera underhållet av deras fastigheter.

Vi levererar all IoT-data för Castellum, i samarbete med bland annat vår partner Combitech som i sin tur gör bra saker för Castellum i form av datalake och AI. Läs mer om detta i Combitechs artikel.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community