655c6941b5c57be8ff28ee52 PeterBårmann

Här startar arbetet med en europeisk trafikdataplattform

Här startar arbetet med en europeisk trafikdataplattform

Digital Cities & Citizens – Sedan sommaren 2023 pågår det stora Horizonprojektet Elaborator där 38 partners från hela Europa arbetar tillsammans för att utforma inkluderande, säker, prisvärd och hållbar mobilitet i städer. I arbetet deltar Lund som en av tolv städer, och lundabolaget Sensatives IoT-plattform Yggio blir huvudplattform för att hantera städernas trafikdata. Sensatives Peter Bårmann har en central roll i projektet: han är med i den grupp som ska se till att städernas data samlas in, transformeras till ett bestämt format, lagras, samt tillgängliggörs i en gemensam plattform, så att städerna har möjlighet att dela data och erfarenheter.

Source: Här startar arbetet med en europeisk trafikdataplattform

The Horizon project Elaborator, launched in the summer of 2023, aims to design inclusive, safe, affordable, and sustainable mobility in European cities. The project has 38 European partners working together to achieve this objective. Lund is one of the twelve cities participating in the project. Sensative, a company based in Lund, is playing a crucial role through its IoT platform Yggio. Yggio has been chosen as the primary platform for managing the traffic data of the cities. Peter Bårmann, a member of Sensative, is part of the team responsible for collecting, transforming, storing, and sharing the data and experiences of the cities in a common platform.

(article in Swedish)

Search

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community