where to buy sensative products.2

Buzz

Interesting internet finds

search buzz

655c6941b5c57be8ff28ee52 PeterBårmann

Här startar arbetet med en europeisk trafikdataplattform

Digital Cities & Citizens – Sedan sommaren 2023 pågår det stora Horizonprojektet Elaborator där 38 partners från hela Europa arbetar tillsammans för att utforma inkluderande, säker, prisvärd och hållbar mobilitet i städer. I arbetet deltar Lund som en av tolv städer, och lundabolaget Sensatives IoT-plattform Yggio blir huvudplattform för att hantera städernas trafikdata. Sensatives Peter Bårmann har en central roll i projektet: han är med i den grupp som ska se till att städernas data samlas in, transformeras till ett bestämt format, lagras, samt tillgängliggörs i en gemensam plattform, så att städerna har möjlighet att dela data och erfarenheter.

Source: Här startar arbetet med en europeisk trafikdataplattform

The Horizon project Elaborator, launched in the summer of 2023, aims to design inclusive, safe, affordable, and sustainable mobility in European cities. The project has 38 European partners working together to achieve this objective. Lund is one of the twelve cities participating in the project. Sensative, a company based in Lund, is playing a crucial role through its IoT platform Yggio. Yggio has been chosen as the primary platform for managing the traffic data of the cities. Peter Bårmann, a member of Sensative, is part of the team responsible for collecting, transforming, storing, and sharing the data and experiences of the cities in a common platform.

(article in Swedish)

Sensative photo 750x400

Smart cities and buildings help mitigate the climate challenge – Beijer Electronics

Smart cities connect buildings, properties, users, and infrastructure to become sustainable, user-friendly environments. Smart buildings need to be flexible and adapt as requirements are constantly changing. Property technology and digital solutions must work seamlessly together to make properties both comfortable and sustainable.

In this article, we present an overview of the collaboration between Sensative and Beijer Electronics and our collaborative solutions for smart cities and buildings.

Source: Smart cities and buildings help mitigate the climate challenge – Beijer Electronics

cracked brown soil

California Has a Drought Problem. This Tech can Reverse It – dot.LA

With 45% of the state still in exceptional drought, the solution to California’s water crisis may lie in emerging technology that could help to better reuse and conserve water. Here are six of the most promising new water conservation technologies to watch.

Strips Drip is highlighted as a solution to conserve water by its ability to sense water leaks.

overarching connectivity smart cities Adobe 1 rt

Smart Cities World – Internet of Things – Vendor lock-in and lack of interoperability still holding smart cities back

ABI Research analysis found that smart city standards are key to unlocking the full potential but the standards ecosystem is still a diverse network and can be confusing.

Talking about it is one thing, actually doing something about it is another. Meet Sensative Yggio Digitalization infrastructure Management System – the open standards-based bridge between any technology – IoT, IT, or OT – and vendor in the IoT and Smart City space.

cb12260fa79e4c72bfdd5f675c2d257a

Armaturer med integrerad styrning ska skapa trygghet

Smart belysning kan spara energi utan att ge avkall på tryggheten. Det menar Victor Ivarsson, belysningsexpert på Ateljé Lyktan och ansvarig för projektet med smarta armaturer i Veberöd.

Lyktstolpar som tänds upp för en trafikant eller gående när behovet finns och sedan släcks är mer än bara en framtidsvision. I Veberöd pågår ett test där man med smarta armaturer på lyktstolpar ska kunna minska elförbrukning och samtidigt öka säkerheten för invånarna i byn.

Säkerheten måste vara prioriterad så att inte obehöriga kan hacka sig in i systemet.

Den energibesparande effekten beräknas bli 45–75 procent. Investeringskostnaden för tekniken ska kunna räknas hem inom tre år.

Läs mer om ett spännande samarbetsprojekt där Sensative bidrar med Yggio DiMS.

physicalsecurity iot

Blurring the Lines Between Physical Security & Smart Building Technology

As commercial buildings slowly return to action we see increasing demand for physical security products & services.

“The security industry is having to connect with a wider sphere of functionalities, not just security, and to develop tailored vertical markets offerings in order to deliver, together with their strategic partners, IoT solutions that work on standard open platforms,” the new report explains. “If the physical security industry does not meet this challenge, then an identity crisis will drastically reduce its prospects for future growth. This does not mean that product manufacturers have to install systems, but they will need to develop new partnerships, and interfaces with those responsible for delivering more comprehensive BIoT solutions with control and reporting functionality for multiple building systems. This shift will change the routes to market for a significant proportion of the physical security business.”

This is very true and already happening. Just take a look at our cooperations with Axis Communication and Precise Biometrics, where IoT and security become integral parts in the Building Management Systems.

interoperability

Smart Buildings Industry Must Solve Its Own Complexity with Standards

We need to establish open and universal standards for connectivity between all devices, or some kind of data translation layer between all systems and devices. We need a system that would allow anyone to buy almost any product and have it work with their building system —a building could then embrace its uniqueness by creating a collection of smart tech to suit its individual needs. Only then can we begin to reach for the potential of smart buildings; when each building is free to use whatever combination of tech they see fit, when costs reduce to a rate that suits most buildings, and when design and setup time is vastly reduced.

We couldn’t agree more. This layer is already available on the market; Sensative’s Yggio Digitalization infrastructure Management System.

a0130e71288559f8 org

Lund toppar global lista som den smartaste och mest framtidssäkra staden i världen – Svensk Fastighetsutveckling

Lund toppar listan som den smartaste och mest framtidssäkra staden i världen med en befolkning mellan 50 000 och 600 000 människor, följt av Stavanger och Esbo.

Otroligt roligt att allt hårt arbete som Lund lagt ned i bland annat Future by Lund och Lund Open Sensoring City ger resultat! Och väldigt roligt för oss på Sensative då vi varit djupt involverade i dessa projekt 🙂

SCBooklet Visual

The First Edition of the FIWARE4Cities Booklet is Out! – FIWARE

The FIWARE4Cities booklet is a footprint of how FIWARE has been helping cities worldwide to get their smart city projects off the ground.

In this booklet, you will find cities from Austria, Belgium, France, Germany, India, Italy, Japan, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, UK, and Uruguay that have already found the right partner to accompany them on their digital vision. Among them, you find Sensative Yggio powered cities.

RISE PPTbakgrund 1920x1080 4

Öppna plattformar ska öka innovationsförmågan och höja konkurrenskraften inom fastighetsautomation | RISE

Öppna plattformar för fastighetsautomation kan bidra till en jämställd marknad för hållbara systeminnovationer, smart styrning samt lägre och mer flexibel energianvändning i fastigheter. Ett samarbetsprojekt med 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer och tjänsteutvecklare tar klivet mot öppna plattformar och datamodeller inom fastighetsautomation.

Ytterligare ett spännande projekt som koordineras av RISE (Research Institutes of Sweden) med stöd från Vinnova, med Sensative och ett antal andra projektdeltagare.

Projektdeltagarnas vision är att öppna plattformar för fastighetsautomation ska bidra till en jämställd marknad för hållbara systeminnovationer, smart styrning, lägre energianvändning och mer flexibilitet i energianvändningen i fastigheter. Projektet ska möjliggöra nya typer av digitala tjänster som kan användas i många olika miljöer. Avsikten är att möjliggöra installation av
datadrivna tjänster i fastigheter lika enkelt som man installerar en mobilapp på telefonen – och sättet att komma dit är via öppna och ”standardiserade” plattformar och datamodeller.

Samhället står inför utmaningen att minska resursanvändningen kopplad till våra fastigheter. Bebyggelsen utgör ca 40 % av energianvändningen i Sverige och Europa. Det finns potential att reducera byggnaders energianvändning med ca 30 % enbart genom driftsoptimering. Vidare, för att nå klimatmålen krävs också en omställning till förnyelsebar energi och energieffektiva systemlösningar. Samtidigt sker en elektrifiering av industri och fordonsflotta. Med ökad andel förnybar energi i kombination med elbilsladdning hemma och på jobbet så kommer behovet av flexibilitetstjänster i bostads- och lokalsektorn att öka dramatiskt, vilket skapar ökad efterfrågan på energitjänster i fastighetssektorn.
Fastighetsbranschen behöver utvecklas och ställa om till energi- och kostnadseffektiv driftsoptimering i samklang med de allt större möjligheterna med prissänkta sensorer och allt snabbare datahantering.

Jonkoping a sensative customer.hero

Standarder förenklar kommuners satsningar på IoT – IoT Sverige

IoT Sverige driver på för användningen av internationella standarder och en gemensam IoT-vokabulär.

Source: Standarder förenklar kommuners satsningar på IoT – IoT Sverige

Standarder är oerhört viktigt för utveckling av den smarta staden, och alla andra “smarta industrier” för den delen med. Standarderna gör att du blir mindre beroende av leverantörer och olika teknikval, att du dessutom kan dela tjänster och utveckling med andra städer. Inte bara dela goda idéer utan faktiskt spara stora pengar på att dela tjänster med varandra.

Search

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community