8 ways smart tech is transforming commercial buildings

Smart technologies are introduced in many ways into buildings and the real estate business. This article highlights quite a few interesting projects.

However, on what technology and suppliers should you bet your money? How do you take the first steps with minimum risk?

Buildings are already technology-rich, with control systems for power, heating, ventilation, security, and so on. Most often these systems are completely separated from each other with locked in silos of data. The trick is to take all the data and re-utilize it in new ways to gain optimization and financial advantages.

Sensatives Yggio platform integrates all these vertical silos into a new horizontal platform, opening up all data, both historical and live real time. No need to invest in new hardware or control systems. One common API to the building and all it’s legacy systems, minimizing the risk of “going smart”.

Connectivity Options for Smart Cities: LPWANs and Cellular Networks

Network connectivity may either make or break a smart city solution. This article discusses some of the key considerations in choosing the right network for a smart city solution. Smart cities should be built using IoT solutions that connect via a healthy range of wireless networks.

“All the networks are better in their own way, as explained above, and the choice of which to use may vary depending on the requirements, timelines, and budget. The conclusion is that a heterogeneous network approach is necessary for smart cities. Smart cities should be built using solutions and connecting via a wide range of wireless networks, including the new 5G wireless.”

All these networks still need to be managed effectively and efficiently. Sensative Yggio provides ONE API to all IoT technologies and standards. One technology neutral interface to all assets for seamless management and data flow integration.

Indigo Domotics now support Sensative Strips

The latest version Indigo 7.3 now adds support for many Z-Wave sensors, including Strips by Sensative.

Samma bil som pappa hade, fast ändå inte

Fastighetsbranschen är kanske inte känd som den mest innovativa och snabbrörliga. Men även här rullar digitalisering och ny teknik in på bred front.

HELENA OLSSON, chef för stadsutveckling och samhälle på Fastighetsägarna, delar med sig av spännande tankar från SXSW på SvD ledarsida:

“Betyder den ständiga utvecklingen att inget är beständigt? Nej, knappast. Balansakten är att vara sann mot sina kärnvärden och samtidigt vara lyhörd för kundens eller användarens verkliga behov och önskemål.”

“Ständig förnyelse, nya perspektiv och fokus på människan krävs för att vara intressant och relevant. Det gäller såväl produkter och varumärken som organisationer och politiska partier.”

Robert Lann på Sensative talar på Smart City Connection
Robert Lann sales manager Sensative

Kom och lyssna på Robert, Sales Manager på Sensative, som talar om Sensatives IoT-intagrationsplattform och sensorer för LoRa. 

Robert utgår från verkliga kundprojekt för att belysa utmaningar och lösningar för smarta städer och fastigheter.

Smart City Connection

11–12 april, 2019
Mjärdevi Science Park, Linköping

Smart cities worth more than US$20trn by 2026

The findings of a report titled ‘Role of Smart Cities for Economic Development’ estimate that the smart city concept has the potential to boost the economic development of global cities by more than 5% and deliver at least US$20 trillion (€17.8 trillion) globally in additional economic benefits by 2026.

The Internet of Things (IoT), a fundamental component of most smart cities, has, in particular, a potential economic value of US$3.9 trillion (€3.4 trillion) to US$11.1 trillion (€9.9 trillion) annually by 2025 as per the estimates of the McKinsey Global Institute.

IoT på väg in i gymnasiet

I SOM-projektet undersöks inte bara hur samhället kan dra nytta av IoT – utan nu ska även gymnasieskolans teknikelever få chansen att lära sig att använda den nya tekniken. "Det här är ett sätt för oss att få idéer och synpunkter från nya användare på hur en IoT-plattform bör fungera, men också en väg att se till att kompetensförsörja branschen i Lund och Malmö", menar Peter Bårmann på Sensative.

Wassersensor – einfach, genial! Der Strips Drip von Sensative mit homee

Es gibt sicherlich spektakulärere Objekte im SmartHome als einen Leckage- / Wassersensor. Allerdings gibt es kaum wertvollere Anwendungen als solche, die unauffällig über Jahre und ohne zutun im Einsatz sind und dann im Bedarfsfall den Bewohner des Hauses vor erheblichem Schaden bewahren.

Die Sensative Strips Drip haben gegenüber Produkten anderer Hersteller den Vorteil, dass Sie ganz einfach und sehr dezent überall angebracht werden können. Das kann beispielsweise unter einer Wasch- oder Spülmaschine sein oder auch wie von mir Beschrieben unter den Kellerfenstern.

Meiner Meinung nach sind Wassersensoren ein absolutes Muss für jedes SmartHome und aufgrund der genialen Bauart sind die Sensative Strips Drip meine klare Empfehlung.

Review by tomssmarthome.de