Rapidus » Lundasensorer får jätterederier som kunder…

Lundaföretaget Life Finder Systems har fått rederijättarna Maersk och DFDS som kunder för sina sensorer som bevakar om någon drabbas av en arbetsplatsolycka.

Life Finder, som startade verksamheten i fjol som en spinoff till Sensative, ska tillsammans med de båda rederierna nu testa sensorerna i marin miljö. Sensorerna fästs bland annat på arbetskläder och utrustning för att till exempel upptäcka plötsliga förändringar i temperatur.

Framtiden är här, den är bara ojämnt fördelad | Axis Communications

Om vi vill skapa riktigt smarta byggnader måste vi gå från att arbeta i silor till att arbeta med infrastruktur i lager. Då kan vi sänka kostnader och förbättra systemens funktionalitet. Det vinner både fastighetsägare och hyresgäster på.

Som fastighetsägare kanske du säger, ”Ja, det låter ju bra, men vi sitter fast med en tung investering i ett proprietärt system.”

Inga problem enligt Jonas. Du behöver inte byta allt på en gång. Under en övergångsperiod kan du behålla gammal infrastruktur och ändra till komponenter med öppen standard när enheter går sönder eller behöver uppdateras. Med tiden får du ett alltmer öppet system.

Som du ser finns det många fördelar med att gå över till en lagerstruktur enligt lasagnemodellen. Om du vill veta mer om detta eller om IT-infrastruktur i allmänhet är IVA:s rapport Digitalisering för ökad konkurrenskraft ett bra ställe att börja.

Eller kontakta oss på Sensative för att se hur du enkelt, flexibelt och skalbart kan addera IoT till dina befintliga system och byggnader. På köpet får du den nya skiktade horisontella arkitekturen som Jonas Birgersson pratar om.

IoT goes from convenience to need in Covid-19 era, says LoRa Alliance

IoT-based technologies will become increasingly essential for tracking and monitoring location, distance, and presence, according to the LoRa Alliance.

“…companies will seek ways to prove where people have been, ways to prove cleanliness, ways to show activities in real-time to make their buildings safe for people. More and more use cases will be discovered.”

At Sensative we are developing some new interesting solutions for this, to be launched soon. Interested in a preview? Contact us for a presentation.

The Swedish rural network

The Rural Network is a platform to gather and engage rural actors in Sweden. We are a membership based network and the members are representing various organisations and authorities which are important for the development of the activities and companies based in rural and coastal areas.

Sensative participates in two projects:
(Swedish)

Anpassad infrastruktur med tjänstepaket för gårdens digitalisering
https://bit.ly/3eu63r4

and

Automatisk kvalificering av sensordata
https://www.landsbygdsnatverket.se/vadgorvi/eipagri/eipprojekt/eipprojekt/automatiskkvalificeringavsensordata.4.fe0924f1720ee68d5b49c63.html

The PropTech Solution to Aging

The vast majority of PropTech’s impact on the aging population will be implemented in private homes, assisted living communities, and senior retirement facilities. In part, landlords and facility managers should employ the latest technologies in buildings to boost care and save costs, by modernizing senior spaces with the latest innovative PropTech solutions, like smart air purifiers that can prevent respiratory issues, remote controlled blinds that helps seniors who suffer from mobility challenges, and smart thermostats that helps to prevent dehydration, which can lead to dizziness and falls. Furthermore, approximately 33 percent of seniors 65 and older slip and fall each year, and 80 percent of those falls occur in the bathroom. Senior units in buildings should include smart lighting with inbuilt smart sensors that can allow seniors to control lighting from an electronic device or even with their voice, removing the need to find bathroom and hallway light switches in the dark, in-turn, reducing the likelihood of preventable falls.

Interested in these types of solutions? Contact Sensative to discuss your ideas and learn from our projects in this area.

The impact of Covid-19 on the Internet of Things Part 2

IoT Analytics has seen two extreme reactions of different companies during the current crisis. One firm that was interviewed laid off their entire digital team as one of the first cost-cutting measures.

Another company cut costs elsewhere and ensured their digital initiatives would continue uninterrupted.COVID-19 may prove to be a decisive event that further widens the digital divide between those who cut digital initiatives and those that prioritize them.

Those that were just sailing along with some digital initiatives but didn’t take it too seriously, now fall behind, while others pull ahead and may find new digital business models that put them in a leading position in their industries for years to come.

What side of the divide are you aiming for?

BUZZ SUBJECTS

SHARE THIS