Sensative logo.BRG
IoT USE CASES

Armaturer med integrerad styrning ska skapa trygghet

Armaturer med integrerad styrning ska skapa trygghet

Smart belysning kan spara energi utan att ge avkall på tryggheten. Det menar Victor Ivarsson, belysningsexpert på Ateljé Lyktan och ansvarig för projektet med smarta armaturer i Veberöd.

Lyktstolpar som tänds upp för en trafikant eller gående när behovet finns och sedan släcks är mer än bara en framtidsvision. I Veberöd pågår ett test där man med smarta armaturer på lyktstolpar ska kunna minska elförbrukning och samtidigt öka säkerheten för invånarna i byn.

Säkerheten måste vara prioriterad så att inte obehöriga kan hacka sig in i systemet.

Den energibesparande effekten beräknas bli 45–75 procent. Investeringskostnaden för tekniken ska kunna räknas hem inom tre år.

Läs mer om ett spännande samarbetsprojekt där Sensative bidrar med Yggio DiMS.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community