Sensative logo.BRG
IoT USE CASES

Standarder förenklar kommuners satsningar på IoT – IoT Sverige

Standarder förenklar kommuners satsningar på IoT – IoT Sverige

IoT Sverige driver på för användningen av internationella standarder och en gemensam IoT-vokabulär.

Source: Standarder förenklar kommuners satsningar på IoT – IoT Sverige

Standarder är oerhört viktigt för utveckling av den smarta staden, och alla andra “smarta industrier” för den delen med. Standarderna gör att du blir mindre beroende av leverantörer och olika teknikval, att du dessutom kan dela tjänster och utveckling med andra städer. Inte bara dela goda idéer utan faktiskt spara stora pengar på att dela tjänster med varandra.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community