6091390f3e7d3f4d3f5804b4 sensor

IoT-start för Hedda Anderssongymnasiet

IoT-start för Hedda Anderssongymnasiet

Digital Cities & Citizens – En ambition i projektet Smarta offentliga miljöer var att ge gymnasieelever kunskaper om sensorer och IoT. Nu startar läraren Ulf Jonsson och hans teknikelever på Hedda Anderssongymnasiet för första gången med sensorlaborationer. Snart levererar sensorer data om luft, temperatur och mycket annat – och samtidigt väcks kanske några elevers intresse för att i framtiden utveckla nästa generations teknik och tjänster.

En fördel med att arbeta med unga är att vi lär en ny generation tekniken bakom IoT, berättar Peter Bårmann på Sensative. Det är ju de som kommer att utveckla nästa generations teknik och tjänster. En del av de unga kommer kanske att arbeta hos oss på Sensative, andra kanske hos våra konkurrenter. Det spelar egentligen ingen roll var de hamnar, för alla som går vidare med detta kommer att vara med och ta utvecklingen framåt. Vi på Sensative tillhandahåller inte egna tjänster utan har en plattform som är till för att underlätta utvecklingen av tjänster. Vissa av eleverna kanske kommer att utveckla dessa tjänster, andra kan utveckla sensorer att koppla upp mot plattformen.

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community