Sensative logo.BRG
IoT USE CASES

Enkelt och tryggt hemma – linkoping.se

Enkelt och tryggt hemma – linkoping.se

I samarbete med bostadsbolaget Stångåstaden, Utsikt bredband, Kinda kommun och forskningsinstitutet Rise, driver Linköpings kommun ett projekt som syftar till att öka möjligheterna för dig som är äldre att bo kvar i din egen bostad och leva ett självständigt och hälsosamt liv, långt upp i åren.

Sensative levererar Yggio i många olika användningsfall och miljöer med olika syften. I Linköping gör vi omsorgsrelaterade användningsfall och är en del av projektet som beskrivs här

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community