5df101d078c1465c197d1f88 sensative strip webb

Hur står det till på vinterförvaringen?

Julkalender med sensorer – ‍Under vintern förvarar vi ofta våra saker – eller till och med fordon – i ouppvärmda och ibland fuktiga förråd, garage och källarutrymmen. Samtidigt är det ofta trånga utrymmen dit det kan vara svårt att ta sig för att inspektera status på till exempel textiler eller fordon. En modern lösning på problemet skulle kunna vara att använda en fuktsensor.

Fuktmätning med Sensatives LoRa Strips, Yggio för integrationen och data visat mha Microsoft PowerBI. Ett enkelt demo av möjligheter. Men vi kommer inte att utveckla detta vidare till en kommersiell tjänst. Någon som vill? Hör av er!