5df101d078c1465c197d1f88 sensative strip webb

Hur står det till på vinterförvaringen?

Hur står det till på vinterförvaringen?

Julkalender med sensorer – ‍Under vintern förvarar vi ofta våra saker – eller till och med fordon – i ouppvärmda och ibland fuktiga förråd, garage och källarutrymmen. Samtidigt är det ofta trånga utrymmen dit det kan vara svårt att ta sig för att inspektera status på till exempel textiler eller fordon. En modern lösning på problemet skulle kunna vara att använda en fuktsensor.

Fuktmätning med Sensatives LoRa Strips, Yggio för integrationen och data visat mha Microsoft PowerBI. Ett enkelt demo av möjligheter. Men vi kommer inte att utveckla detta vidare till en kommersiell tjänst. Någon som vill? Hör av er!

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community