Data utvecklar Öresundskraft

Data utvecklar Öresundskraft

För att erbjuda relevanta tjänster hanterar Öresundskraft stora mängder av både strukturerad och ostrukturerad data. Just nu utvecklar energibolaget tillsammans med Microsoft en plattform för all hantering och arbetar utifrån begreppet data som infrastruktur.

Sensatives kommentar: En spännande evolution pågår inom vår kund Öresundskraft. Ett moderniseringsarbete där man blir mer och mer data-drivna. Vår partner Atea och Öresundskraft jobbar tillsammans för att utveckla verksamheten och ta fram en helt ny och framtidssäker IT arkitektur. Till detta levererar Sensative Yggio som IoT-integrationslösning vilket passar väl in i den nya arkitekturen.

Search

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community