Data utvecklar Öresundskraft

Data utvecklar Öresundskraft

För att erbjuda relevanta tjänster hanterar Öresundskraft stora mängder av både strukturerad och ostrukturerad data. Just nu utvecklar energibolaget tillsammans med Microsoft en plattform för all hantering och arbetar utifrån begreppet data som infrastruktur.

Sensatives kommentar: En spännande evolution pågår inom vår kund Öresundskraft. Ett moderniseringsarbete där man blir mer och mer data-drivna. Vår partner Atea och Öresundskraft jobbar tillsammans för att utveckla verksamheten och ta fram en helt ny och framtidssäker IT arkitektur. Till detta levererar Sensative Yggio som IoT-integrationslösning vilket passar väl in i den nya arkitekturen.

Visitor survey

Visitor survey

How can we get better?

Please tell us a bit about yourself and why you visit so we can provide you with better information in the future.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community