Sensative logo.BRG
IoT USE CASES

SOM fortsätter med cyklar, laddplatser och lugna miljöer

SOM fortsätter med cyklar, laddplatser och lugna miljöer

Digital Humans – Sista fasen av SOM-projektet har inletts och en rad nya projekt är i uppstartsfasen. Att Lund är en cykelkommun märks tydligt genom att det blir ytterligare två projekt med cyklar – men det kommer också bland annat att handla om förbättringar av laddplatser och störningsövervakning av elnätet.

IoT handlar om att göra nytta mha data och uppkoppling. Nya spännande och nyttiga projekt i SOM-projektet.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community