5daec8fea8c1d81aaaf9e6ac SOM KLIPP

SOM fortsätter med cyklar, laddplatser och lugna miljöer

Digital Humans – Sista fasen av SOM-projektet har inletts och en rad nya projekt är i uppstartsfasen. Att Lund är en cykelkommun märks tydligt genom att det blir ytterligare två projekt med cyklar – men det kommer också bland annat att handla om förbättringar av laddplatser och störningsövervakning av elnätet.

IoT handlar om att göra nytta mha data och uppkoppling. Nya spännande och nyttiga projekt i SOM-projektet.