5daec8fea8c1d81aaaf9e6ac SOM KLIPP

SOM fortsätter med cyklar, laddplatser och lugna miljöer

SOM fortsätter med cyklar, laddplatser och lugna miljöer

Digital Humans – Sista fasen av SOM-projektet har inletts och en rad nya projekt är i uppstartsfasen. Att Lund är en cykelkommun märks tydligt genom att det blir ytterligare två projekt med cyklar – men det kommer också bland annat att handla om förbättringar av laddplatser och störningsövervakning av elnätet.

IoT handlar om att göra nytta mha data och uppkoppling. Nya spännande och nyttiga projekt i SOM-projektet.

Search

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community