Sensative logo.BRG
IoT USE CASES

Nordic Ai popup live, Smart mat & klimat – YouTube

Nordic Ai popup live, Smart mat & klimat – YouTube

Agtech, eller Agricultural Technology, är under en mer eller mindre explosiv utveckling på grund av de stora utmaningarna som jordbruket står inför. Sänkt lönsamhet samtidigt som kraven på hållbarhet ökar.

Nu tar man till sensorer, drönare, AI och Machine Learning för att öka sina möjligheter.

Spännande?

Ta en titt på denna popup där Johan Wester resonerar med ett antal ledande experter inom området, bland annat Sensatives VD Mats Pettersson.

Nordic AI popup live Smart mat och klimat med bl a Sensatives Mats Pettersson
Nordic AI popup live Smart mat och klimat med bl a Sensatives Mats Pettersson

https://youtu.be/rnBXid4PGTQ

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community