Market Buzz

”Viktigaste beslutet var att ha kvar sälj på 100 procent” | Techarenan.news

”Viktigaste beslutet var att ha kvar sälj på 100 procent” | Techarenan.news

Pandemin är långt ifrån över men nu har ekonomin under en tid visat tecken på återhämtning. Efterfrågan ökar, produktionen vänder

Sensatives VD Mats Pettersson svarar på frågor om hur Sensative påverkats av pandemin och hur vi hanterar det.

Found at

SHOW MORE BUZZ

Share this buzz