Sensative logo.BRG
IoT USE CASES

”Viktigaste beslutet var att ha kvar sälj på 100 procent” | Techarenan.news

”Viktigaste beslutet var att ha kvar sälj på 100 procent” | Techarenan.news

Pandemin är långt ifrån över men nu har ekonomin under en tid visat tecken på återhämtning. Efterfrågan ökar, produktionen vänder

Sensatives VD Mats Pettersson svarar på frågor om hur Sensative påverkats av pandemin och hur vi hanterar det.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community