Market Buzz

Sveriges smartaste stad

Sveriges smartaste stad

Linköping är Sveriges smartaste stad, tätt följt av Malmö, Lund och Uppsala. Bland de minst smarta städerna är Eskilstuna, Borås och Jönköping. Det anser respektive stads invånare, enligt rapporten Samhällsbarometern.

Kul att notera då både Malmö och Lund bygger IoT och smarta staden tillsammans med Sensative och vår integrationsplattform Yggio.

Found at

SHOW MORE BUZZ

Share this buzz