Sensative logo.BRG
IoT USE CASES

Europiska molnsamarbetet GAIA-X etableras i Sverige | Gaia-X

Europiska molnsamarbetet GAIA-X etableras i Sverige | Gaia-X

Det europeiska samarbetsprojektet för molntjänster, GAIA-X, har etablerat en organisation för samarbete i Sverige. Det övergripande målet för GAIA-X är att öka Europas självförsörjande av digital infrastruktur och skapa en öppen och flexibel miljö för digitala innovation baserad på regionens datalagstiftning. Initiativtagarna till den svenska organisationen är Ericsson, Netnod och City Network. Samtidigt har Skatteverket uppdraget att för regeringens räkning bevaka GAIA-X.

Bland medlemmarna hittar man nu även SENSATIVE

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community