Europiska molnsamarbetet GAIA-X etableras i Sverige | Gaia-X

Europiska molnsamarbetet GAIA-X etableras i Sverige | Gaia-X

Det europeiska samarbetsprojektet för molntjänster, GAIA-X, har etablerat en organisation för samarbete i Sverige. Det övergripande målet för GAIA-X är att öka Europas självförsörjande av digital infrastruktur och skapa en öppen och flexibel miljö för digitala innovation baserad på regionens datalagstiftning. Initiativtagarna till den svenska organisationen är Ericsson, Netnod och City Network. Samtidigt har Skatteverket uppdraget att för regeringens räkning bevaka GAIA-X.

Bland medlemmarna hittar man nu även SENSATIVE

66 hits

sort order: latestmost popularalphabetical

1621003829123

Sensative in the top 50 European PropTech Startups and Scale-ups

The European PropTech Association – PropTech House and FINNOVA (EU) Foundation are pleased to announce the 50 semi-finalists of the PropTech Startup and Scale-up Europe Awards 2021, supported by the European Commission, the President of the European Parliament, the President of the European Committee of the Regions, the Vice-President of the Economic and Social Committee and members of the European Parliament.

Read More »

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community