TWO conferences in one!

Want to participate but have no invitation?

Why attend?

learn, share, and influence

A two-day event for Sensative Yggio and FIWARE users.  INVITATION ONLY

The gatherings will include hands-on workshops, exciting talks, and networking that will help you start thinking about where to go next with IoT, Data, and Digitalization. 

Want to participate but have no invitation?

The place(s)

We are live!

Thanks to DigIT Hub Sweden for hosting this live event!
It will be on-site in Swedish, with some online presentations late in the day on the 22nd in English for our North American friends. 

November 22

Yggio Day 1:

Studio Stadshuset i Lund
Stora Gråbrödersgatan 14
222 22 Lund

November 23

Yggio Day 2 &
DigIT Hub Event:

Media Evolution City
Stora Varvsgatan 6a
211 19 malmö

be part of the future of digitalisation

Want to participate but have no invitation?

agenda

Tuesday 22nd of November

Studio Stadshuset i Lund
Stora Gråbrödersgatan 14
222 22 Lund

13.00

SWEDISH

Welcome!Mats Pettersson,
CEO, Sensative
13.05
SWEDISH
Lunds Kommun
Lunds Kommun introduces Studio Stadshuset and shares their own work in digitization
Lunds Kommun

13.20

SWEDISH

Keynote: Welcome II
Mats Pettersson,
CEO, Sensative

13.35

SWEDISH

Yggio Day 2022: Intro
Practical matters and looking at the agenda 
Robert Lann,
Head of Smart City, Sensative

13.45

SWEDISH

Customer Presentation 1: Smart City Stockholm
15 min presentation + 15 min Q&A
Robert Roos,
IT Strategist, Stockholm City

14.15

SWEDISH

Customer Presentation 2: UmeNet
15 min presentation + 15 min Q&A
Kent/Mats, UmeNet

14.45

SWEDISH

Sensative HW update
Mats Pettersson,
CEO, Sensative

15.00

SWEDISH

Workshop / Yggio Forum Part 1
Information and preparation for the following day’s discussions
Robert Lann,
Head of Smart City, Sensative
15.15Coffee Break 
15.35
ENGLISH
Yggio Updates
Including a live demo
Håkan Lundström,
Project Leader, Sensative
16.00
ENGLISH
Customer Presentation 3: Heimstaden
15 min presentation + 15 min Q&A
Pär Wallin,
IoT Strategist, Heimstaden
16.30
ENGLISH
Key-Note: FIWARE Foundation
20 min presentation + 10 min Q&A
Ulrich Ahle,
CEO, FIWARE Foundation
17.00
ENGLISH
Wrap up Day 1 Robert Lann,
Head of Smart City, Sensative
18.00DINNER IN LUND
Restaurant Hos Talevski at Stadsparkscafeet
 

Wednesday 23rd of November

Media Evolution City
Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö

09.00

SWEDISH

Introduction Day 2
Summary of Day 1 and results from yesterday’s workshop preparations

Robert Lann,
Head of Smart City, Sensative

09.15

SWEDISH

AI – Vad Gör Vi?
Presentation on Sensative’s work with AI

Sara Moricz,
Data Scientist, Sensative

09.45

SWEDISH

Yggio Workshop
Coffee and group discussions

Robert Lann,
Head of Smart City, Sensative

10.30

SWEDISH

Yggio Workshop
Joint talks, presenting results from group discussions

Robert Lann,
Head of Smart City, Sensative

TBD

ENGLISH

Yggio Roadmap

Håkan Lundström,
Project Leader, Sensative

11.30

SWEDISH

Closing Remarks for Yggio Day 2022

Robert Lann,
Head of Smart City, Sensative

DigIT Hub workshop
- Hands on creation of Smart IoT services

Onsdag den 23:e November

Media Evolution City
Stora Varvsgatan 6a
211 19 malmö

Det första steget är alltid det svåra, därför har vi satt ihop en workshop för att hjälpa dig och din organisation att med enkla verktyg gå från idé till handling. Vi kommer att bjuda in IoT- och tjänsteutvecklingsexperter från Sensative och Noodl. Lundaföretag Sensative kommer att berätta om den internationella standarden för det smarta samhället FIWARE och IoT-plattformen Yggio. Malmöföretaget Noodl kommer att leda workshopen där ni arbetar med IoT-data och hårdvara för att under eftermiddagen tillsammans skapa 3 prototyper med hjälp av deras “no-code”-verktyg Noodl.

Välkommen till en eftermiddag fylld av kreativitet och nya insikter, med spännande människor från olika organisationer och vi hoppas det blir ett steg för att accelerera er digitalisering.

Vill du förbereda dig inför workshopen?

– Mer info om Noodl: https://www.noodl.net/
– Mer info om Yggio och API: https://yggio3-beta.sensative.net/docs/
– Mer info om Fiware: https://fiware.github.io/specifications/ngsiv2/stable/

OBS! Separat anmälan!

12.00LUNCH DigIT Hub
12.45Introduktion DigIT Hub
 DigIT Hub
13.00Introduktion OiL FiWARE iHub
 Sensative
14.00

IoT Workshop – Bygg din app idag

  • Inledning: Yggio, Noodl-verktyget och FIWARE API
  • Fas 1: 10 lag, brainstorming ideer och appar, vad behövs i det smarta samhället, vilken data behövs, värdeskapande, vem behöver access till data, mm.
    Avslutas om en omröstning och utval av de 3 bästa idéerna.
  • Fas 2: 10 lag blir 3 lag. Varje lag ska nu utveckla första prototypen. Till hjälp har vi en Noodl expert.
  • Avslutas med kort presentation/demo och vinnare koras.
 Noodle
16.30Summering och avslut 

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community