sensative action background

Sensative welcomes Torbjörn Smith och Bengt Lundgren as new Board members

LUND, Sverige – 25 maj 2023 – Sensative AB, en innovativ pionjär och ledande leverantör av IoT-lösningar för smarta fastigheter och städer, är stolta över att meddela att Torbjörn Smith och Bengt Lundgren har utsetts till nya styrelseledamöter. Beslutet fattades på den senaste årsstämman den 16 maj 2023.


Torbjörn Smith, mångårig aktieägare i Sensative AB och en erfaren ledare med omfattande internationell erfarenhet inom Telecom och IT sektorn, har valts till ny styrelseordförande. Torbjörn har lång styrelseerfarenhet från större etablerade bolag samt ett antal nystartade företag och scale-ups, både i Sverige och Nya Zeeland.

Bengt Lundgren, som nyligen blivit aktieägare i Sensative och känd för att ha byggt upp flera framgångsrika IT-företag som Retea, Cygate och Conscia, har utsetts till ny styrelseledamot. En skicklig entreprenör och investerare med djup förståelse för de utmaningar och möjligheter som startup-företag står inför. Bengt har tillbringat de senaste åren som professionell styrelseledamot.

Vid samma årsstämma omvaldes Johan Frilund, VD, och Mats Pettersson, medgrundare, och CTO/CPO, till styrelseledamöter. Einar Lindquist, tidigare styrelseordförande som avböjt omval, berömdes för hans engagemang och bidrag till styrelsen.

“Vi är glada över att välkomna Torbjörn och Bengt till styrelsen. Deras omfattande erfarenhet och ledarskap kommer utan tvekan att ha stor betydelse för Sensative ABs framtid”,
 säger Johan Frilund, VD Sensative AB.

Sensative AB ligger i framkant av den snabbt växande IoT-marknaden, med innovativ teknik och ett starkt fokus på att leverera kundnytta. Med sitt dedikerade team på 30 specialister inom IoT-teknik, trådlös kommunikation, mjukvaruutveckling och användarupplevelse är det väl positionerat för att dra nytta av de möjligheter som marknaden för smarta byggnader och städer erbjuder.

LUND, Sweden – May 25, 2023 – Sensative AB, an innovative pioneer, and leading provider of IoT solutions for smart properties and cities, is proud to announce the appointment of Torbjörn Smith and Bengt Lundgren as new board members. The decision was made at the recent Annual General Meeting held on May 16, 2023.

Torbjörn Smith, a long-standing shareholder in Sensative AB and an experienced leader with long international experience from the Telecom and IT industry, has been elected as the new Chairman of the Board. Torbjörn brings valuable board experience from large and startup companies, both in Sweden and New Zealand.

Bengt Lundgren, recently becoming a shareholder in Sensative and known for building several successful IT companies such as Retea, Cygate, and Conscia, has been appointed a new board member. He is an accomplished entrepreneur and investor who profoundly understands startup companies’ challenges and opportunities. Bengt has spent the last few years as a professional board member.

In the same Annual General Meeting, Johan Frilund, CEO, and Mats Pettersson, co-founder, and CTO/CPO, were re-elected as board members. In addition, Einar Lindquist, former Chairman of the Board who declined re-election, was commended for his dedication and contributions to the board.

“We are delighted to welcome Torbjörn and Bengt to the board. Their extensive experience and leadership will undoubtedly be significant to the future of Sensative AB,” says Johan Frilund, CEO of Sensative AB.

Sensative AB is at the forefront of the rapidly growing IoT market, with its innovative technology and focus on delivering value to customers. With its dedicated team of 30 specialists in IoT technology, wireless communication, software development, and user experience, it is well-positioned to capitalize on the opportunities presented by the smart buildings and cities market. 

Search

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community