smart city mobile dashboard

Sensative sätter branschstandarden för Sakernas Internet (IoT) för intelligent fastighetsförvaltning

Sensatives IoT-plattform Yggio stödjer numera fastAPI

LUND, SVERIGE, 31 augusti 2020

Sensative sätter branschstandarden för Sakernas Internet (IoT) för intelligent fastighetsförvaltning

Sensorer som känner av vattenläckage, fulla sopkärl eller dörrar som står öppna. Det är bara några exempel på hur digitalisering effektiviserar och erbjuder ett modernt arbetssätt inom fastighetsbranschen. Sensative gör det möjligt för fastighetsbolag att integrera nya digitala lösningar i sina befintliga system.

Uppkoppling av människor, saker och infrastruktur i våra städer och fastigheter i ett så kallat Internet of Things (IoT) är en viktig del av digitaliseringen inom fastighetsbranschen. Sensatives IoT-plattform Yggio bygger redan idag på den öppna standarden FIWARE för Smarta Städer och genom integrationen med fastAPI öppnas nu många nya möjligheter för fastighetsägare att dra nytta av IoT-tekniken och att samverka mellan fastigheter och organisationer.

I ett första projekt genomför Sensative och Vitec Bygg & Fastighet, ett företag inom Vitec-koncernen, ett innovativt digitaliseringsprojekt tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg. Utplacerade sensorer i fastigheterna kan känna av vattenläckage, fulla sopkärl, öppna dörrar eller temperaturförändringar. Via en app i mobilen kan bovärden omedelbart få uppdateringar om vad som behöver åtgärdas eller skötas om i fastigheterna.

– Vi har kunnat visa att arbetstiden minskar eftersom avvikelser rapporteras in automatiskt och om vi fångar upp ett litet fel innan det utvecklats till ett allvarligt problem kan vi spara hundratusentals kronor. Samarbetet är ett led i digitaliseringen av vår verksamhet och det ger oss stora möjligheter att lära och påverka utvecklingen, säger Magnus Löfgren, chef digitalisering på Förvaltaren.

1280px Sundbyberg February 2013 01

Sundbyberg från ovan

Sensatives Yggio är oerhört flexibelt och enkelt att integrera i andra leverantörers system. Plattformen stödjer även fastighetssystemen från Momentum och fast2 via fastAPI.

”Det är spännande att vara med på Sveriges Allmännyttas resa när man nu satsar fullt ut på denna teknik,” säger Mats Pettersson, VD för Sensative. ”Speciellt spännande är att vi nu kombinerar den stora standarden för Smarta Städer, FIWARE, med den svenska standarden för fastighetsintegration, fastAPI. Detta öppnar helt nya möjligheter för digitaliseringen av fastighetsförvaltning med hjälp av IoT. På köpet får man nya möjligheter till att dela resurser och data mellan fastigheter och externa organisationer. Till exempel kan ett vattenläckagelarm automatiskt skickas både till fastighetens förvaltning och det kommunala VA-bolagets system, eller sopkärl som behöver tömmas kan meddela både fastigheten och avfallshanteringsbolagets ruttplaneringssystem. Detta leder till stora effektivitetsvinster för samtliga involverade organisationer.” avslutar Mats Pettersson.

Pressrelease från Vitec: https://www.vitecsoftware.com/sv/press/visa-pressrelease/?pid=3752106
Pressrelease från Momentum: https://www.momentum.se/nyheter/innehall/2020/ledande-leverantorer-av-fastighetssystem-digitaliserar-branschen-tillsammans
Pressrelease från fast2: https://www.fast2.se/nyheter/ledande-leverantorer-av-fastighetssystem-digitaliserar-branschen/

Om Sensative AB

Sensative AB är ett snabbväxande innovationsbolag inom Sakernas Internet (Internet of Things, IoT). Vi utvecklar prisbelönta lösningar för Smarta Fastigheter och Smarta Städer i syfte att göra IoT teknik tillgänglig, prisvärd och användbar för våra kunder och partners samtidigt som kontrollen, integriteten och säkerheten stannar i deras händer. För mer information, kontakta Sensative AB på info@sensative.com eller besök www.sensative.com

Om fastAPI

fastAPI är den nya branschstandarden för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system. Drivande bakom denna standard är Sveriges Allmännytta tillsammans med 23 allmännyttiga kommunala bostadsföretag Standarden skapar unika förutsättningar att sänka kostnader genom delade tjänster och utveckling.

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community