volymer haraholmen foto maria faldt 09 1600x1067

Sensative, Lindbäcks och PiteEnergi samarbetar om uppkopplade hus

Sensorer kan mäta mycket – till exempel kvaliteten i byggnader under produktion och transport. Lindbäcks bygg har tillsammans med Sensative och PiteEnergi startat ett projekt där man testar sensorer för att ta ytterligare steg i produktutvecklingen hela vägen från produktion, transport till montering av husen.

volymer haraholmen foto maria faldt 09 1600x1067

Lindbäcks Bygg bygger flerbostadshus med en industriell byggmetod, de producerar volymer i en toppmodern fabrik, volymerna monteras sedan samman till flerbostadshus direkt på byggplatsen. Via uppkopplade sensorer och PiteEnergis sensornät kan man nu övervaka hela byggprocessen från produktion, transport till färdigt montage. Genom att bygga in sensorer i husens stommar kan man nu hålla kolla på fuktnivåerna i materialet och därmed agera tidigare om ett problem skulle uppstå.

– Den nya tekniken gör att vi kan säkerställa ”teorin i praktiken” rent kvalitetsmässigt, säger Lars Oscarsson, Produktutvecklare, Lindbäcks bygg. Den här nya tekniken ger oss full kontroll oavsett var modulen befinner sig, i vår fabrik i Piteå eller på en lastbil någonstans i Sverige, fortsätter han.

Tekniken bakom PiteEnergis sensornät kallas LoRaWAN vilket är en standardiserad teknik inom IoT (Internet of things). Tekniken kännetecknas av lång räckvidd och låg energiförbrukning med hög säkerhet för trygg dataöverföring. Sensorerna som i det här fallet kommer från Sensative drivs med batterier och fungerar trådlöst, vilket möjliggör både enkel installation och koll på läget även där tillgång till el saknas. Alla sensordata samlas in och hanteras i Sensatives molntjänst, analyseras, bearbetas vidare, och delas med de olika projektdeltagarna i realtid. Detta gör att parter, både produktion, leverantörer och kunder kan hålla koll på vad som händer.

Sensative har lång erfarenhet av sensorutveckling och IoT-teknik, framför allt som leverantör till smarta hem, smarta fastigheter och smarta städer. Vi har idag levererat 150 000 sensorer globalt och har en dominerande ställning som plattformsleverantör till Sveriges kommuner och deras smarta-städer-projekt, säger Mats Pettersson, VD för Sensative. Detta är ett speciellt spännande projekt då vi undersöker och utvecklar ett helt nytt användningsområde för vår populära vattenläckagesensor.

– Att arbeta med en partner som vill testa vad som går att göra med en teknik är stimulerande. Jag brukar prata om hur lätt det är att montera LoRa-sensorer i byggnader, men Lindbäcks tar ett steg till och bygger in sensorn i huset redan från början, säger Peter Fenander, Utvecklingsavdelningen, PiteEnergi.

Att Lindbäcks och PiteEnergi samarbetar inom ny teknik och hållbara energilösningar är inget nytt. 2017 byggdes Sveriges största takmonterade solcellanläggning på Lindbäcks husfabrik på Haraholmen.

– Lindbäcks är ett spännande lokalt företag som driver utvecklingen och användandet av ny teknik vilket inte minst utmärkelsen som Norrbottens mest digitala byggföretag visar. Att få vara med och utveckla förbättrade processer med högre kvalité med hjälp av vårt sensornät känns väldigt spännande säger Anders Ådemo, marknadschef på PiteEnergi.

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community