Connected street light deployments to reach 70 mln units by 2023 – Juniper Research

Smart street lighting deployments will help cities worldwide achieve cumulative energy savings of USD 15 billion by 2023, according to new data from Juniper Research.

These savings will be achieved through a combination of swapping to energy-efficient LEDs and by adding connectivity to monitor and control the status of individual lights. The research shows that connected street lights will grow on average by 42 percent per annum between 2019 and 2023, reaching almost 70 million units worldwide. 

One of the drivers behind open Smart City platforms

The research found that many cities are now moving away from point solutions, towards platform procurement. It argued that street lighting platforms would serve as the entry point for a number of cities looking to deploy smart city projects.

“The cost savings enabled by smart street lighting mean that many cities will look to this as a first-stage smart city project”, remarked research author Steffen Sorrell. “Choosing an open platform will be key here, as additional services can be launched from the same point, while simultaneously driving up third-party vendor competition.”

Sveriges smartaste stad

Linköping är Sveriges smartaste stad, tätt följt av Malmö, Lund och Uppsala. Bland de minst smarta städerna är Eskilstuna, Borås och Jönköping. Det anser respektive stads invånare, enligt rapporten Samhällsbarometern.

Kul att notera då både Malmö och Lund bygger IoT och smarta staden tillsammans med Sensative och vår integrationsplattform Yggio.

Digital koll på kontoret

En intressant blogpost från Vasakronan:

– Med den nya teknologin går det att knyta ihop information och data från många olika system. Det blir enklare att analysera, förstå och visualisera. Till exempel hur mycket energi man gör av med på ett våningsplan, hur mycket koldioxid som släppts ut eller hur mycket avfall som sorteras, säger Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, på Fastighetsägarna Sverige.

Den nya tekniken skapar också möjlighet att ta fram en mängd nya digitala tjänster.

– Jämför fastigheten med mobilen. Från början gjorde du det grundläggande, det vill säga ringde. Sedan kom den smarta telefonen med utvecklade plattformar och appar som innebar en mängd funktioner som förenklade vår tillvaro, säger Christoffer Börjesson och fortsätter:

– Om den traditionella fastigheten motsvarade den gamla mobilen, går vi nu mot en smart fastighet där nya system, applikationer och tjänster kan adderas. Det kan exempelvis handla om att boka och låsa upp rum, styra inpassering och få bättre koll på vilka som ska ha tillträde till lokalen.


Men allt detta kräver att gamla som nya system i fastigheten kan kopplas ihop, dvs någon form av integration av både dataflöden och styr- och regler. Att byta ut gammal teknik blir både kostsamt och inneffektivt, och att bara ansluta nya system till den smarta byggnaden ger begränsade möjligheter. Med Sensatives öppna integrationsplattform Yggio kan hela fastigheten kopplas ihop, både inom fastigheten och mellan fastigheter, vilket leder till risk- och kostnadsminimering i digitaliseringsarbetet.

8 ways smart tech is transforming commercial buildings

Smart technologies are introduced in many ways into buildings and the real estate business. This article highlights quite a few interesting projects.

However, on what technology and suppliers should you bet your money? How do you take the first steps with minimum risk?

Buildings are already technology-rich, with control systems for power, heating, ventilation, security, and so on. Most often these systems are completely separated from each other with locked in silos of data. The trick is to take all the data and re-utilize it in new ways to gain optimization and financial advantages.

Sensatives Yggio platform integrates all these vertical silos into a new horizontal platform, opening up all data, both historical and live real time. No need to invest in new hardware or control systems. One common API to the building and all it’s legacy systems, minimizing the risk of “going smart”.

Connectivity Options for Smart Cities: LPWANs and Cellular Networks

Network connectivity may either make or break a smart city solution. This article discusses some of the key considerations in choosing the right network for a smart city solution. Smart cities should be built using IoT solutions that connect via a healthy range of wireless networks.

“All the networks are better in their own way, as explained above, and the choice of which to use may vary depending on the requirements, timelines, and budget. The conclusion is that a heterogeneous network approach is necessary for smart cities. Smart cities should be built using solutions and connecting via a wide range of wireless networks, including the new 5G wireless.”

All these networks still need to be managed effectively and efficiently. Sensative Yggio provides ONE API to all IoT technologies and standards. One technology neutral interface to all assets for seamless management and data flow integration.

Indigo Domotics now support Sensative Strips

The latest version Indigo 7.3 now adds support for many Z-Wave sensors, including Strips by Sensative.

Samma bil som pappa hade, fast ändå inte

Fastighetsbranschen är kanske inte känd som den mest innovativa och snabbrörliga. Men även här rullar digitalisering och ny teknik in på bred front.

HELENA OLSSON, chef för stadsutveckling och samhälle på Fastighetsägarna, delar med sig av spännande tankar från SXSW på SvD ledarsida:

“Betyder den ständiga utvecklingen att inget är beständigt? Nej, knappast. Balansakten är att vara sann mot sina kärnvärden och samtidigt vara lyhörd för kundens eller användarens verkliga behov och önskemål.”

“Ständig förnyelse, nya perspektiv och fokus på människan krävs för att vara intressant och relevant. Det gäller såväl produkter och varumärken som organisationer och politiska partier.”