d660LmBZO0ZopfKcB5lDLm8unzQ

Uppkopplad infrastruktur för färre elavbrott och smartare soptömning – Sydsvenskan

Ska resultera i färre elavbrott och smartare soptömning.

Ett spännande projekt där vi gemensamt testar ny teknik och nya lösningar. Ur Sensatives perspektiv är det extra intressant med de nya säkerhetslösningarna vi implementerar då Kraftringen har extra höga säkerhetskrav.