Market Buzz

Ny testbädd i Lund ska skapa hållbara miljöer och bättre livskvalitet

Ny testbädd i Lund ska skapa hållbara miljöer och bättre livskvalitet

Lunds kommun har beviljats 5,9 miljoner kronor av Vinnova för projektet ”Open Sensoring City”. Projektet ska skapa en öppen testbädd för ett realtidsstyrt samhälle. Målet: att hitta lösningar på samhällsutmaningar som rör till exempel miljö, personflöden och godstransporter. 

Projektet ska arbeta för lösningar som fokuserar på omedelbara utmaningar i allt ifrån utsläpp och fordonsflöden till säkerhet och resursoptimering. Det kan också handla om lösningar som riktar sig mot mikroflöden (gång, cykel, elsparkscyklar mm) som en del av att skapa en mer hälsosam och meningsfull livsstil i staden.

– Nu har vi möjlighet att använda den testbädd som vi byggt upp i SOM-projektet (SOM står för Smarta Offentliga Miljöer) och ta den vidare så att vi verkligen kan använda staden som en testplats, säger projektledare Anders Trana på Future by Lund. I projektet kommer vi att koppla fysiska platser till digitala – det kan handla om hur bilar, bussar, cyklar och människor rör sig i staden och att man genom att skapa realtidsdata kan styra dessa flöden genom till exempel trafikljus i korsningar och belysning.

FAKTA Lund Open Sensoring City

Projektet Lund Open Sensoring City drivs av Future by Lund och pågår från maj 2020 till 2023.

Inskrivna projektpartners är Axis Communications, Kraftringen, Lund Universitet och Mobile Heights, Sensative, Sony, Telia och Trivector. Projektet görs också i samarbete med Ericsson, Volvo Cars och u-Blox med flera.

Found at

SHOW MORE BUZZ

Share this buzz