Sensative logo.BRG
IoT USE CASES

Sensorer varnar för höga vattennivåer – UochD

Sensorer varnar för höga vattennivåer – UochD

Under lucka 14 i Future by Lunds julkalender berättas det om att man använder sensorer för att varna för höga vattennivåer i Malmö stad.

Ytterligare en intressant tillämpning på Sensatives IoT-plattform Yggio.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community