1641275093

“Samarbete och öppen källkod skyndar på kommunernas digitalisering” – Computer Sweden

“Samarbete och öppen källkod skyndar på kommunernas digitalisering” – Computer Sweden

Kommunerna måste få det lättare att dra nytta av framsteg som göra i andra kommuner, skriver Nordix vd Daniel Byström ​​​​​​​och föreslår införandet av en nationell app store för mjukvara baserad på öppen källkod.

Sensative kan inte annat än hålla med till 100%. Vi är med och driver denna fråga med vår open source-baserade horisontella IoT-plattform Yggio, för att skapa en grogrund för mängder av tjänster som lätt kan flyttas mellan olika kommuner.

Search

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community