1641275093

“Samarbete och öppen källkod skyndar på kommunernas digitalisering” – Computer Sweden

Kommunerna måste få det lättare att dra nytta av framsteg som göra i andra kommuner, skriver Nordix vd Daniel Byström ​​​​​​​och föreslår införandet av en nationell app store för mjukvara baserad på öppen källkod.

Sensative kan inte annat än hålla med till 100%. Vi är med och driver denna fråga med vår open source-baserade horisontella IoT-plattform Yggio, för att skapa en grogrund för mängder av tjänster som lätt kan flyttas mellan olika kommuner.