Nytt nät för sensorkommunikation i Eslöv | Kraftringen

Nytt nät för sensorkommunikation i Eslöv | Kraftringen

Utöver Kraftringen och Eslövs kommun deltar även Lundabolaget Sensative i SMART-projektet. Sensative är underleverantör till Kraftringen och tillhandahåller den plattform, Yggio, som samlar in och presenterar sensornätverkets data för användarna

In addition to Kraftringen and Eslöv Municipality, Lundabolaget Sensative also participates in the SMART project. Sensative is a subcontractor to Kraftringen and provides the platform, Yggio, which collects and presents the sensor network’s data to users. (article in Swedish)


Source: Nytt nät för sensorkommunikation i Eslöv | Kraftringen

Visitor survey

Visitor survey

How can we get better?

Please tell us a bit about yourself and why you visit so we can provide you with better information in the future.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community