Market Buzz

Nytt nät för sensorkommunikation i Eslöv | Kraftringen

Nytt nät för sensorkommunikation i Eslöv | Kraftringen

Utöver Kraftringen och Eslövs kommun deltar även Lundabolaget Sensative i SMART-projektet. Sensative är underleverantör till Kraftringen och tillhandahåller den plattform, Yggio, som samlar in och presenterar sensornätverkets data för användarna

Source: Nytt nät för sensorkommunikation i Eslöv | Kraftringen

Found at

SHOW MORE BUZZ

Share this buzz

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community