Sensative logo.BRG
IoT USE CASES

Nu blir det koll på laddplatserna!

Nu blir det koll på laddplatserna!

En ovanligt vacker dag i början av oktober träffades några av de medverkande i SOM-projektet på Mårtenstorget i Lund för att koppla upp moduler med radarsensorer på två av laddplatserna för elbilar. I och med detta går det att avgöra på distans om p-platsen är upptagen av en bil som parkerad utan att ladda.

All data skickas via en BLE Gateway till Sensatives sensorplattform Yggio. Nästa steg för projektet skulle kunna vara att koppla informationen till digitala tjänster som visar information om tillgängliga laddplatser.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community