5fb63dc929aceb152e84d60b xladd11webny

Nu blir det koll på laddplatserna!

Nu blir det koll på laddplatserna!

En ovanligt vacker dag i början av oktober träffades några av de medverkande i SOM-projektet på Mårtenstorget i Lund för att koppla upp moduler med radarsensorer på två av laddplatserna för elbilar. I och med detta går det att avgöra på distans om p-platsen är upptagen av en bil som parkerad utan att ladda.

All data skickas via en BLE Gateway till Sensatives sensorplattform Yggio. Nästa steg för projektet skulle kunna vara att koppla informationen till digitala tjänster som visar information om tillgängliga laddplatser.

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community