integrated smart office

Digital koll på kontoret

En intressant blogpost från Vasakronan:

– Med den nya teknologin går det att knyta ihop information och data från många olika system. Det blir enklare att analysera, förstå och visualisera. Till exempel hur mycket energi man gör av med på ett våningsplan, hur mycket koldioxid som släppts ut eller hur mycket avfall som sorteras, säger Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, på Fastighetsägarna Sverige.

Den nya tekniken skapar också möjlighet att ta fram en mängd nya digitala tjänster.

– Jämför fastigheten med mobilen. Från början gjorde du det grundläggande, det vill säga ringde. Sedan kom den smarta telefonen med utvecklade plattformar och appar som innebar en mängd funktioner som förenklade vår tillvaro, säger Christoffer Börjesson och fortsätter:

– Om den traditionella fastigheten motsvarade den gamla mobilen, går vi nu mot en smart fastighet där nya system, applikationer och tjänster kan adderas. Det kan exempelvis handla om att boka och låsa upp rum, styra inpassering och få bättre koll på vilka som ska ha tillträde till lokalen.


Men allt detta kräver att gamla som nya system i fastigheten kan kopplas ihop, dvs någon form av integration av både dataflöden och styr- och regler. Att byta ut gammal teknik blir både kostsamt och inneffektivt, och att bara ansluta nya system till den smarta byggnaden ger begränsade möjligheter. Med Sensatives öppna integrationsplattform Yggio kan hela fastigheten kopplas ihop, både inom fastigheten och mellan fastigheter, vilket leder till risk- och kostnadsminimering i digitaliseringsarbetet.